guc-kaynagi

(0216) 611 0 511

güç kaynağı 1

güçkaynağı

Güç Kaynağı Nedir ?

Güç kaynağı, prizden elektriği alıp onu Elektronik Cihazların değişik parçaları için gerekli değişik Gerilimlere (Volt) ve Amper (Ah) e ayarlayan parçadır.

İngilizce Power Supply (Güç İkmalcisi, Güç Sağlayıcı) anlamına Gelir.

Guc kaynagi kesintisiz enerji ye ihtiyaç duyulan her alanda kullanılmaktadır.

Tıp sektörü, Bilgi işlem departmanları vb. kurumlar gibi.Kesintisiz G.K. sistemleri Online Ups ve Line-interactive güç kaynakları olarak iki teknolojide üretilmektedir.regülatör fiyat

Online Guc kaynagı sistemleri konusunda profesyonel olarak hizmet veren FCM Ups 1kva ile 4800 kva aralığında kesintisiz güç çözümlerini sizlerle buluşturuyor.

Genel anlamıyla bu iki terim bir çok Guc Kaynagi sistemine uygulanmıyor. UPS sistemleri AC ile çalışan cihazların AC güç kalitesini arttırmak ve belirlenen süreyle kesintisiz yedek enerji sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Bu görevi Başarmak için UPS normal kalitedeki şebeke enerjisini AC sini alır ve şu iki işlemi gerçekleştirir. -Güç kalitesinin iyileştirilmesi: UPS tarafından düzeltilebilecek güç kusurları gürültü,surge ve çöküntü (sağ)'lerdir. -Yedek (back-up)güç kaynağı:Bir UPS sistemi ana gücün kesilmesi durumunda yüke yedek güç verir. Kesintisiz Güç kaynağı nedir;

Genel UPS hem standby hemde online tip olarak çalışır.Ana fark güç yolunun birincil güç yolu ve kesikli çizgiyle gösterilen yedek (back up)güç yoludur.Standby UPS nin Çalışması için transfer anahtarı (switch)yedek fitre edilmiş AC girişini birincil güç girişi olarak seçmelidir.Online çalışma için transfer anahtarı akü/invertörü ana kaynak olarak seçmek için ayarlanmıştır.

Ve ana kaynağın (akü/invertör)devreden çıkması durumunda AC girişini yedek kaynak olarak tanır.Online ve standby UPS ler arasındaki bu ayrım çok basittir.Ama çalışmada bazı önemli farkları ön plana çıkarır.Online ve standby UPS lerin çalışmasındaki ilginç bir farkda AC girişinin kesilmesi ile ortaya çıkar.Standby UPS çalışması durumunda transfer anahtarı akü/invertör yedek güç kaynağını yüke aktarmak (swicth over)için çalışmalıdır.Güç kaynağı nedir;

Bununla birlikte on-line çalışma modunda AC girişinin kesilmesi transfer anahtarını harekete geçirmez.Çünkü AC girişi ana değil yedek kaynaktır.Bundan dolayı AC girişinin kesilmesi sırasında on-line çalışmada transfer zamanı harcamaz.

Kesintisiz Güç Kaynağı Nedir ?

Elektrik yükünün bağlı bulunduğu şebekede meydana gelen veya gelebilecek olan gerilim dalgalanmaları (çöküntüler, yükselmeler, ani değişikler), harmonikler, kısa veya uzun süreli kesintiler v.b. durumlarda yük bu değişimlerden hassaslığı oranında etkilenir.

Özellikle sağlık, veri işleme, güvenlik gibi çok hassas yükler kesintilerden en fazla etkilenen gruplardandır. Örneğin bilgisayar beslemesindeki ani kesintiler kaydedilmemiş verilerin kaybolmasına neden olur. Ayrıca bu kesintilerin kayıtlı verilere de zarar verebileceği bir gerçektir. - KGK şebekede meydana gelen parazitleri süzer ve kritik yükü etkilemeyecek hale getirir. Böylece yük şebekede oluşan her tür elektriksel gürültüden temizlenmiş enerjiyle beslenir.

Cihazın içinde bulunan eviriciden elde edilen parazitlerden arındırılmış, voltajı ve frekansı kararlı AC gerilim kritik yüke aktarılır. Böylece kritik yükün şebekedeki tolerans sınırları içindeki gerilim ve frekans değişimlerinden etkilenmesi önlenmiş olur. Şebeke kesintisi olduğunda, kritik yük KGK'dan beslenmeye devam ettiği için kesintiden etkilenmez. K.G.K. 'dan kaliteli enerji ile beslenen cihazların şebeke düzensizliklerinden kaynaklan arızaları önlenmiş olur. Böylece cihazların kullanım süreleri uzamış olur. K.G.K.'lar yapıları itibariyle: Dinamik Çalışma şekline göre: On-Line KGK - Off-Line KGK - Line-Interactive KGK olarak gruplandırılabilir. Bir amacı gerçekleştirmek için değişik yöntemler kullanılabilir. Ancak kullanılan yöntemin en iyi en ekonomik olması tasarım-üretimin temelini oluşturur. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda bir kesintisiz güç kaynağı edinmek istediğinde bu hususları göz önüne almalıdır. Kullanılan malzemenin cinsi kullanılan yöntem ve teknikler KGK'nın verimi, teknik açıdan yeterlilikleri iyi analiz edilmelidir.

alt